Inspiration
ทำเลทองที่ผ่านการเจียระไน...
ให้เป็นเพชรเม็ดงามแห่งไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวระดับโลก
เหนือคุ้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยาแห่งนี้
คือจุดกำเนิดของแรงบันดาลใจ ในการการผสมผสานมรดก
แห่งวัฒนธรรมเข้ากับแนวความคิดร่วมสมัย ให้เป็นคอนเซปท์มอลล์
หนึ่งเดียวที่โดดเด่นกว่าทั้งทัศนียภาพและศักยภาพ
จากหน้าประวัติศาสตร์ พลิกสู่หน้าใหม่แห่งไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวระดับโลก
เพราะตั้งอยู่เหนือคุ้งน้ำที่ไม่เพียงสวยที่สุด ของแม่น้ำเจ้าพระยา ยังเป็นหัวใจแห่งประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ พร้อมแนบเคียง ด้วยสถานที่อันแพรวพราวไปด้วยเกร็ดประวัติศาสตร์ที่รอคุณค้นพบ
จึงเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ ที่บรรจงออกแบบทุกรายละเอียดให้กลมกลืนกับทัศนียภาพ โดยรอบ ตัวอาคารของยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เป็น สถาปัตยกรรม สไตล์โคโลเนี่ยล ที่ภายใน ตกแต่งโดยมียุค สมัยแห่งราชธานีของประวัติศาสตร์ไทย เป็นแรงบันดาลใจ และที่เหนือกว่าทำเลอื่นๆ...ที่นี่ที่เดียวที่มี ระเบียงทางเดิน เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทอดยาวถึง 300 เมตร ไม่เพียงแนบชิด ทิวทัศน์ริมแม่น้ำได้อย่างแท้จริง ยังมีฟังก์ชั่นพิเศษที่สามารถ เชื่อมต่อกับอาคารอื่นๆในโครงการอีกด้วย อันได้แก่ ตลาดยอดพิมาน ซึ่งเป็นตลาดดอกไม้และผลไม้ กับ ปากคลองตลาดซึ่งเป็นตลาดผักและผลไม้ พื้นที่แห่งนี้จึงเป็น อาณาจักรแห่งไลฟ์สไตล์ที่เปี่ยมรสนิยม และตอบโจทย์ ทุกความต้องการ
ประสานกับความพิถีพิถันในการออกแบบทุกรายละเอียด ให้กลมกลืนกับทัศนียภาพ โดยรอบตัวอาคารของยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนี่ยล ที่ภายใน ตกแต่งโดยมียุคสมัยแห่ง ราชธานีของประวัติศาสตร์ไทย เป็นแรงบันดาลใจ และที่เหนือกว่าทำเลอื่นๆ...ที่นี่ที่เดียวที่มี ระเบียงทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทอดยาวถึง 300 เมตรไม่เพียงแนบชิดทิวทัศน์ริมแม่น้ำได้อย่าง แท้จริงยังมีฟังก์ชั่น พิเศษที่สามารถเชื่อมต่อกับอาคารอื่นๆใน โครงการอีกด้วย อันได้แก่ ตลาดยอดพิมาน ซึ่งเป็นตลาดดอกไม้ และผลไม้ กับปากคลองตลาดซึ่งเป็นตลาดผักและผลไม้ พื้นที่แห่งนี้จึง เป็นอาณาจักรแห่งไลฟ์สไตล์ที่เปี่ยมรสนิยม และตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ครบถ้วนและลงตัวในทุกองค์ประกอบ
ที่นี่...
คือศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
คือความทันสมัยในกลิ่นอายวันวาน
คือแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย
ทั้งคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา และครอบครัว
พร้อมศักยภาพสูงสุดในการรองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งร้านค้า ร้านอาหารระดับแถวหน้าของเมืองไทยและต่างประเทศ
รวมถึงกิจกรรมเพื่อทุกไลฟ์สไตล์
เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา และการพักผ่อนทุกรูปแบบ