ZOOM แผนที่
สะดวกทุกเส้นทาง คล่องตัวทุกไลฟ์สไตล์ ยอดพิมาน ริเว่อร์วอล์คตั้งอยู่ใจกลางปากคลองตลาด เข้าออกได้สะดวกทั้งทางถนนจักรเพชร ถนนอัษฎางค์ และใต้สะพานพุทธ เดินทางแสนสะดวก ด้วยรถประจำทาง รถยนต์ และเรือด่วนเจ้าพระยา ในอนาคตอันใกล้ จะยิ่งสะดวกทันใจด้วยรถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีสนามไชย