ชื่อของตลาดยอดพิมานนั้นได้มาจากชื่อ ‘ยอดพิมาน’ ม้าแข่ง ของพระญาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา ที่ทรง ใช้แข่งขันและได้ชัยชนะ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ชื่อของตลาดแห่งนี้จึงมิใช่เพียงเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ในครั้งนั้น ยังสื่อถึงแหล่งการค้าที่จะเจริญรุ่งโรจน์ ดุจฝีเท้าของ ม้าแข่งอีกด้วย

ในปีพ.ศ. 2553 มรว.สุนิดา กิตติยากร ได้โอนกรรมสิทธิ์ ตลาดยอดพิมานแก่บริษัท ตลาดยอดพิมาน จำกัด ด้วย เจตนารมณ์ในการคงสิทธิ์ของผู้ค้าขายรายเดิมๆ และดำรง ไว้ซึ่งบรรยากาศวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า ภายใต้การสานต่อ อย่างแน่วแน่และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของบริษัทฯ ตลาดยอดพิมานจึงก้าวสู่ความเป็นอันดับหนึ่งของตลาดขาย ดอกไม้สดที่ได้มาตรฐานทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน หากยังคง เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตริมน้ำได้อย่างงดงาม
ที่นี่จึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง
ที่เพิ่มศักยภาพแก่โครงการยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค
ให้เป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยว อันผสมผสานวิถีชีวิตในตลาดแบบดั้งเดิมเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว