แผ่นดินผืนนี้หลากล้นไปด้วยประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำผ่านกาลเวลา ครั้นแต่กรุงศรีอยุธยาไหลเรื่อยสู่กรุงรัตนโกสินทร์ จากชุมชนริมน้ำที่คับคั่งและอุดมสมบูรณ์ครั้งกรุงเก่าเป็นราชธานี เป็นย่านการค้า คือศูนย์กลางการนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าในยุคกรุงธนบุรี เป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ที่มีคูคลองต่างๆ ขุดเชื่อมโยงใยไปมา ด้วยพระบรมราโชบายแห่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์ของจักรีวงศ์ ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูราชธานีแห่งใหม่...กรุงรัตนโกสินทร์
อ่านต่อ

มิติใหม่ของคอมมูนิตี้มอลล์ กับมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ยอดพิมานริเวอร์ วอล์ค ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นดั่งอัญมณีเลอค่าล้อมรอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว
ที่วิจิตรตระการตาบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ อันได้แก่
มิติใหม่ของคอมมูนิตี้มอลล์ กับมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ยอดพิมานริเวอร์ วอล์ค ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นดั่งอัญมณีเลอค่า ล้อมรอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่วิจิตรตระการตาบริเวณเกาะ รัตนโกสินทร์ อันได้แก่ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ วัดอรุณราชวราราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฯ (วัดโพธิ์)
คอนเซปท์มอลล์ที่เปี่ยมศักยภาพที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา
อาคารสยามปราการ และ อาคารวิมานอโยธยา
สร้างสรรค์จากมนต์เสน่ห์เหนือคุ้งน้ำที่ตระหง่านด้วยปราการ แห่งสยามประเทศ ในวันวานที่เป็นกรุงศรีอยุธยา
อาคารนาวาพาณิชย์
แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตไทย ชุมชนริมน้ำในยุคบุกเบิก ราชธานีใหม่
อาคารวิจิตรพระนคร และ อาคารยอดพิมานธานี
รังสรรค์จากความรุ่มรวยของยุครัตนโกสินทร์ เมืองอมร เหนือคุ้งน้ำเจ้าพระยา
อาคารบุรีสราญ
บทสรุปเหนือกาลเวลา สู่ที่สุดของสุนทรียแห่งคุ้งน้ำ เจ้าพระยา ในมุมพาโนรามา เคล้าสีสันรสชาติชีวิต
คอนเซปท์มอลล์ที่เปี่ยมศัยกภาพที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารสยามปราการ และ อาคารวิมานอโยธยา สร้างสรรค์จากมนต์เสน่ห์เหนือคุ้งน้ำที่ตระหง่านด้วยปราการ แห่งสยามประเทศ ในวันวานที่เป็นกรุงศรีอยุธยา อาคารนาวาพาณิชย์ แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตไทย ชุมชนริมน้ำในยุคบุกเบิก ราชธานีใหม่ อาคารวิจิตรพระนคร และ อาคารยอดพิมานธานี รังสรรค์จากความรุ่มรวยของยุครัตนโกสินทร์ เมืองอมร เหนือคุ้งน้ำเจ้าพระยา อาคารบุรีสราญ บทสรุปเหนือกาลเวลา สู่ที่สุดของสุนทรียแห่งคุ้งน้ำ เจ้าพระยา ในมุมพาโนรามา เคล้าสีสันรสชาติชีวิต
อ่านต่อ
ตลาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไม่เคยหลับใหล เปี่ยมชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง วิถีชีวิตริมน้ำไม่ได้เป็นเพียงภาพถ่าย หากแต่เป็นภาพชีวิตที่เปี่ยมเสน่ห์ ดึงดูดใจนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ให้มาสัมผัสสีสัน แห่งวิถีตะวันออกอันแท้จริง ทั้งสรรพสีที่ตื่นตาของมวลดอกไม้สด แห่งตลาดดอกไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก และสีสันที่ตื่นใจของการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่ได้เป็นแค่ตลาดดอกไม้สด......ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่ยังเป็นจุดท่องเที่ยว...ที่เปี่ยมสีสันที่สุดแห่งหนึ่ง
อ่านต่อ
สะดวกทุกเส้นทาง คล่องตัวทุกไลฟ์สไตล์

ยอดพิมาน ริเว่อร์วอล์คตั้งอยู่ใจกลางปากคลองตลาด
เข้าออกได้สะดวกทั้งทางถนนจักรเพชร ถนนอัษฎางค์ และใต้สะพานพุทธ
เดินทางแสนสะดวก ด้วยรถประจำทาง รถยนต์ และเรือด่วนเจ้าพระยา
ในอนาคตอันใกล้จะยิ่งสะดวกทันใจด้วยรถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีสนามไชย